Zum Inhalt springen
Norske Skog Bruck - Mehr als Papier
Norske Skog / Unternehmen / Nachrichtenarchiv

Webinar 20.01.2021: Ny grønn industri - greier Norge omstillingen?

12.01.2021

Hans Christian Gabrielsen (leder LO), Ole Erik Almlid (administrerende direktør NHO) og Sven Ombudstvedt (konsernsjef Norske Skog) er blant topplederne som skal holde innlegg på webinar om omstilling i industrien onsdag 20. januar kl 08:30 - 10:15.

Norge må ha noe å leve av etter oljen, og selv om verden vil trenge olje i mange år framover er Norge allerede på etterskudd med nødvendig omstilling. Industriinvesteringene i Norge har det siste tiåret ligget rundt 25 milliarder kroner pr år. Dette er et nivå som ikke engang er tilstrekkelig til å opprettholde nåværende produksjonskapasitet.  
​​​​​​​
I dette seminaret stilles spørsmålet: Greier Norge omstillingen? Og hva skal til for å øke investeringene i industrien generelt og skogindustrien spesielt?   

Webinaret holdes med utgangspunkt i rapporten: «Ny industri – greier Norge omstillingen?» fra AgriAnalyse. 

Tidspunkt: Onsdag 20. januar kl. 08.30-10.15

Møteleder: Per Skorge, adm.dir i Norges Skogeierforbund 

Program:


08.30 Skogbruket og industrien
Olav Veum, styreleder i Norges Skogeierforbund
Arne Rørå, adm.dir. i Norskog  
08.45 Ny industri – greier Norge omstillingen?
Chr. Anton Smedshaug, daglig leder i AgriAnalyse  
09.00 Hva skal til for å øke investeringene i norsk treforedlingsindustri?
Sven Ombudstvedt, konsernsjef i Norske Skog  
09.15 Økt produksjon i norsk industri – hva trengs?
Ole Erik Almlid, adm.dir. i NHO  
09.30 Verdiskaping og velferd og norsk industri
Hans-Christian Gabrielsen, leder i LO  
09.45 Spørsmål og kommentarer ved stortingspolitikere  
10.15 Slutt

Deltagelse på webinaret er gratis. Påmelding her

Last ned AgriAnalyses rapport her.

ADRESSE

Norske Skog Bruck GmbH
Fabriksgasse 10
A-8600 Bruck an der Mur
Austria

TELEFON/FAX/E-MAIL

bruck@norskeskog.com

Telefon: +43 (0)3862 - 800 0
Telefax: +43 (0)3862 - 800 300